ONZE EISEN

In een land als Nederland moet iedereen op tijd kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat betekent:

 

  1. Direct bevriezen van de AOW-leeftijd. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar.
  2. Indexatie: De financiële spelregels en rekenregels moeten worden aangepast, waardoor indexering van de pensioenopbouw voor werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen kunnen worden voorkomen. Er mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan door aanpassingen van het pensioenstelsel. Mogelijke negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en voldoende worden gecompenseerd
  3. Alle werkenden moeten in staat zijn om een goed pensioen op te bouwen, dus ook zzp’ers en mensen met een onzeker contract. Het is onacceptabel dat veel jongeren nu niet of nauwelijks pensioen opbouwen.

 

Deze eisen zijn aan elkaar verbonden: het een kan niet zonder het ander. De vakbonden maken een vuist: wij accepteren nooit verslechteringen. We hebben er in de onderhandelingen van afgelopen jaren álles aan gedaan om tot goede afspraken te komen. Maar het kabinet kwam niet verder dan boterzachte onderzoeken, commissies en tijdelijke budgetten. Géén structurele oplossingen om eerder te kunnen stoppen als je zwaar werk hebt en géén antwoord op de onhoudbare stijging van de AOW-leeftijd, géén zicht op indexatie en ook géén heldere afspraken om iedereen pensioen op te laten bouwen. Maar wél miljarden cadeau voor het bedrijfsleven. Dit kabinet staat met zijn rug naar de mensen.

Onze eisen zijn heel redelijk. En daar knokken we samen dan ook voor.